Jasnogórska Biblioteka Maryjna i Jasnogórski Instytut Maryjny

 

 

Jasnogórski Instytut Maryjny to miejsce popularyzacji mariologii w najważniejszym polskim sanktuarium maryjnym. Jego działaność obejmuje: wykłady, konferencje, dyskusje, pokazy filmowe, wydarzenia modlitewne. Swój przekaz kierujemy do teologów, osób świeckich i duchownych, osób konsekrowanych, wspólnot, pielgrzymów jasnogórskich, a nawet dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Jasnogórska Biblioteka Maryjna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory maryjne i mariologiczne krajowe oraz zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem sanktuariów maryjnych Polski i świata. Wyodrębnione działy Biblioteki Maryjnej stanowią zbiory specjalne: starodruki, płyty DVD i CD, kasety Video. Zbiory druków zwartych gromadzone są w następujących działach: Mariologia Biblijna, Mariologia Patrystyczna, Mariologia Dogmatyczna, Liturgia Maryjna, Sanktuaria Maryjne, Jasna Góra, Częstochowa, Sztuka Maryjna, Duchowość Maryjna, Literatura Maryjna, Duszpasterstwo Maryjne, Hagiografia Maryjna, Literatura Dziecięca, Muzyka, Kobieta, Ekumenizm. Gromadzimy także pocztówki, obrazki, foldery o tematyce maryjnej.

 

 

 

Stan zbiorów przedstawia się następująco:

  • ok. 20.000 woluminów druków zwartych;
  • ok. 50 woluminów starych druków;
  • ponad 35tytułów czasopism, w tym czasopism bieżących zagranicznych - 15 i krajowych – 20;
  • 44 prace magisterskie, licencjackie i doktorskie;
  • albumy, klasery, z pocztówkami, obrazkami i folderami maryjnymi;
  • kasety VHS, DVD, CD o tematyce maryjnej.
Tytuł:  
Email:  
Imię: