Pracownicy

Jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor - O. dr Michał Legan OSPPE

 

 

Dział Gromadzenia, Opracowania druków zwartych i czasopism:

mgr Bernadetta Miś

 

Zakup książek – przeglądanie ofert wydawniczych w Polsce, ponieważ w księgarniach częstochowskich mało pojawia się pozycji mariologicznych i maryjnych, które ukazują się w całej Polsce. Przeglądanie dubletów książek, które oferują nam Biblioteki zrzeszone w Federacji Fides, zamawianie książek, wymiana międzybiblioteczna. Wpisywanie zakupionych książek do księgi inwentarzowej, stemplowanie, klasyfikowanie według działów.

Prenumerata czasopism, stemplowanie, klasyfikowanie.

Korespondencja mailowa, listowa, wysyłka, wymiana biblioteczna.

Rozliczenie finansowe miesięczne.

Zakupy książek, materiałów biurowych, chemii, artykułów gospodarczych

 

 

Dział katalogowania zbiorów:

Danuta Gancarz

 

Katalogowanie książek w programie Mak, drukowanie kart katalogowych, ustawianie kart w porządku alfabetycznym. Weryfikowanie tytułów książek skatalogowanych w programie MAK i nie skatalogowanych przed złożeniem zamówienia.

Dział Udostępniania Książek

Udostępnianie książek, skanowanie, wykonywanie kserokopii.

 

Tytuł:  
Email:  
Imię: