Biblioteka Maryjna na Jasnej Górze

Statystyki

Od stycznia 2015 r. do chwili obecnej tj. do dnia 15.06.2015 r. z Biblioteki Maryjnej skorzystało na miejscu 97 czytelników z 350 woluminów.

Na zewnątrz udostępniono zbiory 30 osobom – ogółem 63 woluminy.

Trwały prace przy opracowywaniu zbiorów czynów soborowych i przygotowywanie ich do katalogowania. Podział na diecezje, ustawianie poszczególnych ksiąg w kolejności alfabetycznej, nadawanie numeracji poszczególnym stronom, podklejanie zbiorów, stemplowanie. Uszeregowane zostały 3 diecezje.

Skompletowane i przygotowane zostały do oprawy czasopisma maryjne za rok 2014 oraz książki wymagające konserwacji.

Dokonany został podział tematyczny obrazków, pocztówek, folderów maryjnych. Na bieżąco książki były zamawiane, kupowane, szeregowane tematycznie i przygotowywane do katalogowania.

Z korytarza zostały odkurzone, przeniesione do lektorium słowniki, encyklopedie, nauczanie papieskie, akta kongresowe.